کیفیت , پاکیزگی , خدمات را با مجموعه اقامتی دریا تجربه کنید.

ویلا یک خوابه رویال (حیاط خصوصی)

سوئیت رویال (حیاط مشترک)

واحد رویال (دوخوابه , طبقه سوم و چهارم )

ویلا دوخوابه پلاک یک دریا

سوئیت یک خوابه (طبقه اول و دوم )